Vi har seks tomter som du kan bygsle å sette opp din egen hytte på. Det er pr i dag bilvei til ca 50 meter fra de nærmeste tomtene.

Tomtene ligger ca 200-300 meter fra Tunnsjøen. 

Snøscooterløype går igjennom disse tomtene vinters tid.

Kort vei til oppkjørte skiløyper, og du er midt i naturen med engang du går ut av hyttedøra. Gode jakt og fiskemuligheter.

Hyttene er pr i dag ikke tiltenkt vann og strøm, men det går å ordne om det er stort ønske.